Förord

I Solaris 9 9/05 Handbok för Suns maskinvaruplattformar hittar du viktig information om vilken Sun-maskinvara som stöds av Solaristrademark 9.

Den här handboken:Obs - Allmänna instruktioner för installation av Solaris 9 9/05 och information om maskinvara som stöds finns i Kapitel 1. Information om hur du installerar programmen på CD-skivan Solaris 9 9/05 Software Supplement CD finns i Kapitel 2.
Var installationsinformationen finns

Innan du installerar Solaris 9 9/05 bör du titta i TABELL F-1 för att få information om andra användbara handböcker och TABELL F-2 för information om hur du utför installationen.


TABELL F-1 Annan dokumentation

Titel

Beskrivning

Börja här-kortet

Primär installationshandbok

Installationsguide för Solaris 9

Innehåller ytterligare information om hur du installerar operativsystemet Solaris på serversystemTABELL F-2 Specifik installationsinformation

Om du vill

Gå till

Veta mer om nya produkter och tillbehör

Kapitel 1 i denna handbok

Läsa mer om de senaste nyheterna

1. Ytterligare tilläggsinformation för Solaris 9 9/05 på Sun-maskinvara

2. Solaris 9 9/05 Release Notes

Påbörja installationen från Solaris-skivorna

1. Kapitel 1 i denna handbok

2. Börja här-kortet för Solaris 9

Installera programvara för din plattform/kringutrustning från tilläggs-CD:n

Kapitel 2 i denna handbokInnehåll

Den här handboken är indelad i följande kapitel:

Kapitel 1 är ett komplement till kortet Solaris 9 Börja här med utförliga instruktioner för installation eller uppgradering av Solaris 9 9/05 på de olika Sun-plattformar och maskinvarualternativ som stöds. Kapitlet kompletterar även Solaris Handbook for Sun Frame Buffers genom att det ger en lista med ytterligare bildskärmskort som stöds, trots att de inte nämns där.

Kapitel 2 innehåller instruktioner för hur du installerar programvara på Suns plattformar med olika hårdvarualternativ och beskriver hur du installerar tilläggsprogram för Sun:s hårdvaruplattform.

Kapitel 3 tar upp den dokumentation som finns på Computer Systems Supplement CD ("Tilläggs-CD:n"), i vilket format den är och var den ligger.

Kapitel 4 beskriver vilka krav som ställs på maskinvara och programvara för att köra Power Management på Sun.

Kapitel 5 innehåller nya instruktioner för hur man använder OpenBoottrademark i nödsituationer på vissa system.Obs - Den information som tidigare fanns i det här dokumentet och som avsåg Sun Firetrademark 6800/4810/4800/3800 ingår nu i Sun Fire Midrange Systems Platform Administration Manual.
SkalledtexterSkal

Ledtext

C-skal

datornamn%

C-skal, superanvändare

datornamn#

Bourne-skal och Korn-skal

$

Bourne-skal och Korn-skal, superanvändare

#Typografiska konventioner


Teckensnitt[1]

Innebörd

Exempel

AaBbCc123

Namn på kommandon, filer och kataloger samt skärmutmatning

Redigera din .login-fil.
Använd ls -a om du vill visa en lista över filerna.
% Du har post.

AaBbCc123

Det som du skriver, till skillnad från det som visas på skärmen

% su
Password:

AaBbCc123

Boktitlar, nya ord och termer samt betonade ord. Används även som markering för att kommandoradsvariabler skall ersättas med verkliga namn eller värden.

Läs kapitel 6 i Användarhandboken.
Detta är klassalternativ.
Skriv rm filnamn för att radera en fil.Sun-dokumentation

Du kan läsa, skriva ut eller köpa ett brett urval av dokumentationen från Sun, inklusive översatta versioner, på:

http://www.sun.com/documentation


Kontakta Suns tekniska kundstöd

Om du har några tekniska frågor kring produkten som inte besvaras i den här boken, kan du gå in på:

http://www.sun.com/support/contacting


Skicka kommentarer till Sun

Sun vill gärna förbättra sin dokumentation och tar därför tacksamt emot dina kommentarer och förslag till förbättringar. Du kan skicka dina kommentarer till Sun genom att gå in på:

http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Ta med boktitel och artikelnummer:

Solaris 9 9/05 Handbok för Sun maskinvaruplattformar, artikelnummer 819-3181-10.


1 (Tabell Fotnot) Inställningarna i webbläsaren kan skilja sig från vad som visas här.