Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här packar du upp installeraren

Gör så här för att packa upp installeraren:

 1. Växla till katalogen där den hämtade tar-filen för installeraren finns med kommandot cd.

 2. Packa upp installeraren med ett av följande kommandon (beroende på plattform):

  SPARC Architecture Edition: 

  gunzip -c gnome-2_0-fcs-solaris8-sparc.tar.gz | tar xvpf -

  gunzip -c gnome-2_0-fcs-solaris9-sparc.tar.gz | tar xvpf -

  x86 Architecture Edition:  

  gunzip -c gnome-2_0-fcs-solaris8-x86.tar.gz | tar xvpf -

  gunzip -c gnome-2_0-fcs-solaris9-x86.tar.gz | tar xvpf -

 3. När installeraren är helt uppackad kan du ta bort den hämtade filen och frigöra diskutrymme. Använd ett av följande kommandon:

  SPARC Architecture Edition: 

  rm gnome-2_0-fcs-solaris8-sparc.tar.gz

  rm gnome-2_0-fcs-solaris9-sparc.tar.gz

  x86 Architecture Edition:  

  rm gnome-2_0-fcs-solaris8-x86.tar.gz

  rm gnome-2_0-fcs-solaris9-x86.tar.gz