Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Installerare för olika plattformar

Du kan hämta följande installerare för skrivbordet GNOME 2.0 (beroende på plattform):

När du har packat upp installeraren, installerar du programvaran för skrivbordet med hjälp av Installationsguiden som är installerarens grafiska gränssnitt.