Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Installerarens innehåll

I Tabell 1–1 visas en lista över innehållet i installeraren för skrivbordet.

Tabell 1–1 Innehållet i installeraren för skrivbordet

Programvara  

Storlek 

Installerad i ... 

Plattformsoberoende datafiler 

66 MB 

/usr/share

Plattformsoberoende konfigurationsfiler  

4 MB 

/etc

Plattformsoberoende skrivbordsfiler 

45 MB  

/usr

Systemspecifika datafiler 

<1 MB 

/var

Valfria 64-bitars bibliotek  

11 MB 

/usr/lib/sparcv9

Valfria utvecklingspaket. 

14 MB  

/usr

Valria plattformsoberoende utvecklingspaket 

18 MB 

/usr/share


Obs!