Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här tar du bort tidigare versioner av skrivbordet GNOME 2.0

Om du vill ta bort inställningarna för tidigare versioner av skrivbordet GNOME 2.0 gör du så här:

  1. Logga in på CDE eller en felsäker session.

  2. Kör följande kommando: /usr/bin/gnome-cleanup

Kommandot ger dig en lista över alla tidigare inställningsfiler och du ombeds bekräfta att de här filerna ska tas bort.