Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här loggar du in på skrivbordet

Om du vill logga in på skrivbordet gör du följande:

  1. Välj Session -> GNOME 2.0 Desktop.

  2. Skriv in användarnamnet i fältet i dialogfönstret Inloggningshanteraren och klicka på OK.

  3. Skriv in lösenordet i fältet i dialogrutan Inloggningshanteraren och klicka på OK.


Obs!  

Om du inte har installerat språkpaketen för GNOME kan du bara starta engelskspråkiga sessioner.


Mer information om sessionshantering finns i Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris.