Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

6.2 Alternativen för ScrollKeeper är inte fullkomligt dokumenterade

Problem  

ScrollKeeper.

På manualsidan scrollkeeper-rebuilddb är alternativen -o och -p inte fullständigt dokumenterade.

Lösning  

Du behöver inte använda alternativen -o och -p för att genomföra en normal installation av ScrollKeeper-databasen. De är nödvändiga endast under följande omständigheter:

  • ScrollKeeper-databasen måste installeras på en annan plats än den normala. Till exempel om du använder klienter utan diskar.

    Använd alternativet -p sökväg för att ange var ScrollKeeper-databasen finns, där sökväg är en tom katalog. Kommandot scrollkeeper-rebuilddb kan inte slutföras om du anger en katalog som inte är tom.

  • OMF-filerna måste läsas från en annan plats än den normala. Den normala platsen där OMF-filerna finns anges i filen /etc/scrollkeeper.conf.

    Använd alternativet -o sökväg för att ange var OMF-filerna finns. Ange den fullständiga sökvägen, till exempel /usr/share/omf. Om du anger en partiell sökväg, till exempel /usr/share, tar det lång tid innan kommandot scrollkeeper-rebuilddb slutförs. Många varningar visas och programmet kan krascha.

Exemplet här nedan visar hur du använder alternativen -o och -p för att installera ScrollKeeper-databasen för klienter utan diskar:


# scrollkeeper-rebuilddb \
-p /export/root/clone/Solaris_9/\
sun4u/var/gnome/lib/scrollkeeper \
-o /export/exec/Solaris_9_sparc.all/\
usr/share/omf