Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.4.7 Skriva ut från gedit i operativmiljön Solaris 8

Problem  

Gäller japanska språkversioner.  

Du kan förhandsgranska JISX0212 i programmet gedit men du kan inte skriva ut JISX0212.

Lösning  

Operativmiljön Solaris 8: Känd begränsning. 

Operativmiljön Solaris 9: Gör så här:  

  • Öppna programmet gedit.

  • Välj Redigera -> Inställningar.

  • Välj Typsnitt från kategorin Skriv ut i kategoripanelen.

  • För varje utskriftsobjekt anger du något av följande typsnitt:

    • HG-GothicB-Sun

    • HG-MinchoL-Sun