Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.4.6 Problem med visning av tecken i GTK2+-program

Problem  

Fel-ID 4785550, gäller programmet gedit och andra GTK2+ -program i japanska språkversioner.

Delar av IBM/NEC-utökade tecken och specialtecken visas inte. 

Lösning  

Känd begränsning.