Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.4.5 Annat datumformat i operativmiljön Solaris

Problem  

Gäller japanska språkversioner.  

I operativmiljön Solaris används ett annat datumformat. Det finns ingen '(' eller ')' för veckodag-formatet i följande språkversioner: 

  • Operativmiljön Solaris 8: ja_JP.UTF-8

  • Operativmiljön Solaris 9: ja_JP.eucJP, ja_JP.UTF-8

Lösning  

Gäller inte.