Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.4.4 Dålig teckensnittskvalitet

Problem  

Fel-ID 4423759, gäller japanska språkversioner i operativmiljön Solaris 9. 

Lösning  

Gör så här:  

  • Öppna Program-menyn.

  • Välj Skrivbordsinställningar -> Typsnitt.

  • Ange hg gothic b både för programmets och skrivbordets teckensnitt i dialogrutan Typsnittsinställningar.

  • Beroende på vilken skärmupplösning du använder väljer du typsnittsstorleken 12 eller 14.