Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.4.15 Minneslogg för japanska språkversioner

Problem  

Fel-ID 4808468, gäller språkversionen ja_JP.UTF–8. 

En programminneslogg skapas när du gör följande:  

  1. Välj Unicode List -> HIRAGANA från IM-status.

  2. Stäng programfönstret.

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.