Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.4.14 Inmatningsmetodfönstret töms upprepade gånger

Problem  

Fel-ID 4781611, gäller språkversionen ja_JP.UTF–8. 

När det finns flera inmatningssammanhang i samma programfönster på toppnivån, töms inmatningsmetodfönstret upprepade gånger. 

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.