Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.4.13 Minnet dumpas när en fil kopieras eller länkas

Problem  

Fel-ID 4824884, gäller japanska språkversioner. 

Ibland dumpas minnet då du använder Nautilus för att kopiera eller länka till en fil som skapades i en annan språkversion.  

Lösning  

Logga in i språkversionen där filen skapades och kopiera sedan filen eller skapa en länk till den.