Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.4.12 Problem med teckenvisningen i terminaler

Problem  

Gäller japanska språkversioner.  

IBM/NEC-utökade tecken och specialtecken visas inte i dialogfönstret Inställningar i programmet Terminal när du markerar alternativet Använd samma typsnitt som andra program.

Lösning  

Gör så här:  

  • Öppna en terminal.

  • Välj Redigera -> Aktuell profil.

  • Avmarkera Använd samma typsnitt som andra program i dialogfönstret Redigerar profilen.

  • Ange typsnittet som interface user.