Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.4.11 Dålig kvalitet på det japanska teckensnittet med standardteckensnittet i gedit

Problem  

Fel-ID 4869534, gäller japanska språkversioner. 

Kvaliteteten på det japanska teckensnittet i programmet gedit är dålig om du använder standardteckensnittet.

Lösning  

Gör så här:  

  • Öppna programmet gedit.

  • Välj Redigera -> Inställningar.

  • Välj Typsnitt & färger i kategorin Redigerare i panelen Kategorier.

  • Ange teckensnittet hg gothic b som redigerarens teckensnitt.