Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.4.10 Språkanpassade tecken visas inte i gedit

Problem  

till exempel:Fel-ID 4785550, gäller japanska språkversioner. 

Japanska tecken visas inte i programmet gedit när du markerar Courier som standardtypsnitt.

Lösning  

Gör så här:  

  • Öppna programmet gedit.

  • Välj Redigera -> Inställningar.

  • Välj Typsnitt och färger i kategoripanelen.

  • Välj alternativet Använd standardtemafärger.

Den här lösningen åtgärdar inte problemet med att IBC/NEC-utökade tecken och specialtecken inte visas i operativmiljön Solaris 8.