Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.4.9 Det går inte att öppna den ISO–2022–JP-kodade filen

Problem  

Fel-ID 4826184, gäller japanska språkversioner. 

Du kan inte öppna ISO-2022–JP-kodade filer i programmet gedit.

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.