Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.4.2 Specialteckensnitt saknas i kinesiska språkversioner

Problem  

Fel-ID 4821955, gäller språkversioner för traditionell kinesiska. 

Vissa tecken visas inte i en del särskilda typsnitt, som till exempel fetstilta typsnitt. Detta gör att vissa tecken i Yelp-fönstret ser ut att saknas.  

Lösning  

Du måste ändra filen pangox.alias i /etc/{zh_TW.EUC,zh_TW.BIG5,zh_TW.UTF-8,zh_HK.BIG5HK,zh_HK.UTF-8}. Gör så här:

 1. Logga in som root.

 2. Byt till den katalog där filenpangox.alias för den aktuella språkversionen finns. Om det till exempel gäller språkversionen zh_TW.BIG5 kör du det här kommandot:

  cd /etc/pango/zh_TW.BIG5

 3. Kör följande kommando:

  cat pangox.alias | tr [A-Z] [a-z]> /tmp/pango

 4. Kör följande kommando:

  mv /tmp/pango pangox.alias

 5. Om katalogen /etc/pango/sparcv9/pango finns ändrar du pangox.alias-filerna i språkversionsunderkatalogerna för denna katalog, på samma sätt som för /etc/pango.