Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.4.1 Skrivbordets standardtypsnitt är för litet eller visas inte

Problem  

till exempel: Fel-ID 4805328, gäller vissa språkversioner, bl. a. kinesiska. 

För närvarande kan du inte ange standardtypsnitt för GNOME-skrivbordet i alla språkversioner. Detta gör att skrivbordets standardtypsnitt antingen är för litet eller inte visas, speciellt om du växlar mellan olika språkversioner. 

Lösning  

Om du vill ändra standardtypsnitt för skrivbordet gör du följande:  

  • Öppna en terminal och kör följande kommando:

    gnome-font-properties

  • Använd dialogfönstret Typsnittsinställningar om du vill ändra typsnittsstorleken. I kinesiska språkversioner kan du till exempel ange både Programtypsnitt och Skrivbordstypsnitt till Sans 13.