Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.3.11 XScreenSaver är inte språkanpassad

Problem  

Gäller språkversionerna sv_SE.ISO8859-1 och sv_SE.ISO8859-15.  

XScreenSaver tycks inte vara språkanpassad då du installerar språkpaketet. 

Lösning  

XScreenSaver letar efter språkanpassade meddelanden i följande fil:/usr/openwin/lib/locale/ språkversion/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo

Där språkversion motsvarar aktuell språkversion.

Språkpaketen installerar språkanpassade data som XScreenSaver använder på följande plats: /usr/share/locale/språkversion/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo

Om du vill att XScreenSaver ska vara språkanpassad skapar du en symbolisk länk från /usr/openwin/lib/locale/språkversion/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo till /usr/share/locale/språkversion/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo.

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.