Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.3.8 Dålig typsnittskvalitet i terminalen

Problem  

Gäller ryska språkversioner.  

Typsnittskvaliteten för Terminal-programmet är låg.

Lösning  

Gör så här:  

  1. Öppna en terminal och välj sedan Redigera -> Profiler.

  2. Klicka på Redigera-ikonen.

  3. Avmarkera kryssrutan Använd samma typsnitt som andra program på fliken Allmänt.

  4. Klicka på typsnittsvalslisten.

  5. Välj ett typsnitt som du vill använda i dialogfönstret Välj ett terminaltypsnitt.