Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.3.9 CP1251- och ANSI1251-kodning stöds inte

Problem 

Gäller ryska språkversioner.  

Pango X11-formaren i den här versionen av GNOME-skrivbordet stöder inte CP1251-kodning. Detta gör att CP1251- och ANSI1251-kodade tecken visas som tomma tecken eller tecken med bredden noll.  

Lösning 

Använd någon av följande språkversioner som stöds av pango X11-formaren tills stöd för CP1251 är tillgängligt:  

  • ru_RU.KOI8-R

  • ru_RU.ISO8859-5

  • ru_RU.UTF-8

Du kan använda iconv-konverteringstabeller om du vill koda om CP1251- och ANSI1251-filer. Om du vill koda om en CP1251- eller ANSI1251-fil till en UTF-8-kodad fil kör du följande kommando i en terminal:  

/usr/bin/iconv -f CP1251 -t UTF-8 CP1251-filnamn> UTF-8-filnamn. (man iconv)