Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.3.3 Startmenyn är inte språkanpassad

Problem  

Gäller språkversionen pt_BR.ISO8859-1. 

Startmenyn är inte språkanpassad.  

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.