Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.3.2 Felaktiga meddelanden i XScreenSaver

Problem  

Fel-ID 4825508, gäller språkversionen för brasiliansk portugisiska. 

Felaktiga meddelanden visas i XScreenSaver.  

Lösning  

Det här problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva av GNOME-skrivbordet.