Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.3.1 Inloggningsalternativet OpenWindows saknas

Problem  

Gäller alla europeiska språkversioner i operativmiljön Solaris 8. 

När du installerar skrivbordet GNOME 2.0 lägger du kanske märke till att OpenWindows inte längre existerar som ett sessionsalternativ på inloggningskärmen.  

Lösning  

Så här gör du för att återställa alternativet OpenWindows på inloggningsskärmen: 

  1. Logga in som root.

  2. Kör följande kommando:

    cp /usr/dt/config/C/Xresources.d/Xresources.ow /usr/dt/config/ språkversion/Xresources.d/Xresources.ow

Där språkversion motsvarar språkversionen som du vill återställa inloggningsalternativet OpenWindows för.