Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.2.7 Det går inte att öppna en fil som har skapats i ett annat språk

Problem  

Fel-ID 4824884, gäller alla språkversioner. 

Nautilus öppnar eventuellt inte en fil som har skapats i en annan språkversion.  

Lösning  

Logga in till språket som filen skapades i och öppna sedan filen.