Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.2.6 Språkanpassad direkthjälp visas inte

Problem  

Fel-ID 4875223, gäller alla språkversioner. 

Yelp visar inte den språkanpassade direkthjälpen. 

Lösning  

Gör så här:  

 1. Logga in som root.

 2. Kör följande kommando för varje språk språk för att ta bort de installerade dokumentationspaketen:

  pkgrm SUNWgnome-l10ndocument-språk

  Kör följande kommando om du vill se vilka dokumentationspaket som har installerats på systemet:

  ls —d /var/sadm/pkg/SUNWgnome-l10ndocument-*

 3. Gå till katalogen /var/gnome/lib/scrollkeeper:

  cd /var/gnome/lib/scrollkeeper

 4. Ta bort alla språkspecifika kataloger. Det innebär alla kataloger och länkar utom C, TOC, index och scrollkeeper_docs.

 5. Gå till katalogen där installationsbildfilen finns, som i exemplet här nedan:

  cd /S9U4_langcd/latest/components/språk/arkitektur/Packages

 6. Kör följande kommando för varje språk språk för att installera om dokumentationspaketen:

  pkgadd —d . SUNWgnome-l10ndocument-språk