Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.2.5 Dialogfönster och paneler är inte språkanpassade

Problem  

Gäller alla språkversioner.  

För ett antal program visas dialogfönster och paneler som inte är språkanpassade.  

Lösning  

Det här problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva av GNOME-skrivbordet.