Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.2.4 Flera Papperskorg-ikoner

Problem  

Gäller alla språkversioner.  

När du använder fjärrinloggning och växlar språk med hjälp av dtlogin visas flera Papperskorg-ikoner på skrivbordet.

Lösning  

Gör så här:  

  • Öppna en terminal.

  • Gå till katalogen .gnome-desktop:

    cd .gnome-desktop

  • Ta bort de Papperskorg-filer som inte behövs.