Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.2.3 Föråldrade ämnen i online-hjälpen

Problem  

Gäller alla språkversioner.  

Online-hjälpen inkluderar hjälp för föråldrade program, som exempelvis gweather och Aktieövervakaren.

Lösning  

Ignorera hjälpen för föråldrade program.