Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.2.2 Varningsmeddelanden till konsolen

Problem  

Fel-ID 4818711, gäller alla språkversioner. 

När du startar GNOME-program från en terminal visas ibland felmeddelanden i terminalfönstret. 

Lösning  

De här varningarna visas inte om du startar program från menyerna i skrivbordsmiljön. Varningarna påverkar inte progammets funktionalitet.  

Det här felet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva av GNOME-skrivbordet.