Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.2.1 Ej språkanpassade menyobjekt

Problem  

Gäller alla språkversioner.  

Följande menyobjekt är inte språkanpassade (gäller alla språkversioner):  

  • Ljud och video

  • Ljudkontroll

  • Mediespelare

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.