Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Skrivbordet och skrivbordsobjekt

Skrivbordet är en av användargränssnittets aktiva komponenter. Du kan använda skrivbordet för att utföra följande åtgärder:

Filhanteraren hanterar skrivbordet.

Så här öppnar du skrivbordsobjekt

Dubbelklicka på det objekt på skrivbordet som du vill öppna. Du kan ange inställningar i filhanterarfönstret så att du bara behöver klicka en gång för att utföra standardåtgärden.

Så här lägger du till objekt på skrivbordet

Du kan lägga till objekt på skrivbordet så att du lätt kommer åt filer, mappar och program som du använder ofta. Du kan lägga till skrivbordsobjekt på följande sätt: