Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Filhanteraren Nautilus

Filhanteraren Nautilus ger tillgång till alla dina filer, program och FTP-platser. Välj Program -> Hemmapp om du vill öppna ett Nautilus-fönster. Figuren här nedan visar ett Nautilus-fönster som presenterar innehållet i en mapp.

Ett exempel på ett Nautilusfönster. Bilden förklaras av den omgivande texten.

Nautilus-fönster innehåller följande paneler:

Sidopanel

Ger dig möjlighet att leta bland dina filer. Den här panelen innehåller även information om den aktuella filen eller mappen. Sidopanelen visas i fönstrets vänstra del.

Innehållspanelen

Visar innehållet i filer eller mappar. Innehållspanelen visas i fönstrets högra del.

Du kan vidta följande åtgärder med hjälp av Nautilus:

Nautilus skapar även skrivbordet.

Så här öppnar du filer från filhanteraren

Dubbelklicka på mappikonerna i innehållspanelen om du vill flytta till en mapp som innehåller en fil som du vill öppna. Dubbelklicka på filikonen när filen som du vill öppna visas. Då öppnas filen.

Så här flyttar du filer från en mapp till en annan

Du kan flytta filer från en mapp till en annan genom att öppna två eller flera Nautilus-fönster. Öppna olika mappar i varje fönster och dra sedan filerna från det ena till det andra.