Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Arbetsytor

Du kan ha flera fönster öppna samtidigt på skrivbordet. Fönstren visas i underavdelningar på skrivbordet som kallas arbetsytor. En arbetsyta är ett speciellt område som du kan arbeta i.

Varje arbetsyta består av samma skrivbord, samma paneler och samma menyer. Du kan emellertid köra olika program och öppna olika fönster på varje arbetsyta. Du kan bara visa en arbetsyta åt gången på skrivbordet, men det kan finnas öppna fönster på andra arbetsytor.

Arbetsytor ger dig möjlighet att organisera din skrivbordsmiljö när du kör många program samtidigt. När arbetsytan som du arbetar med blir full av fönster kan du flytta över till en annan arbetsyta. Du kan även växla till en annan arbetsyta och starta fler program.

Arbetsytorna visas i panelprogrammet Arbetsytebytare. I Figur 2–4 innehåller Arbetsytebytare fyra arbetsytor. De första tre arbetsytorna innehåller öppna fönster. Den sista arbetsytan innehåller inga aktiva fönster.

Figur 2–4 Arbetsytor som visas i Arbetsytebytare

Arbetsytebytare. Bilden beskrivs av den omgivande texten.

Så här växlar du mellan olika arbetsytor

Du kan växla mellan arbetsytor på följande sätt:

Så här lägger du till arbetsytor

Högerklicka på panelprogrammet Arbetsytebytare och välj sedan Inställningar om du vill lägga till arbetsytor på skrivbordet. Dialogfönstret Inställningar för arbetsytebytare visas. Ange önskat antal arbetsytor i rotationsrutan Antal arbetsytor.