Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Fönster i skrivbordsmiljön

Du kan ha flera fönster öppna samtidigt på skrivbordet. Varje fönster har en ram. Fönsterramen innehåller aktiva kontrollelement som du kan använda om du vill göra något med fönstret.

Fönstertyper

Skrivbordet kan innehålla följande typer av fönster:

Så här manipulerar du fönster

Du kan utföra vissa åtgärder med kontrollerna i ett programfönsters eller ett dialogfönsters ram. De flesta kontrollelementen finns på fönsterramens överkant. Figur 2–3 visar överkanten på ett normalt programfönsters ram.

Figur 2–3 Ramens överkant på ett normalt programfönster

Ramens överkant på ett programfönster. Bildtext: Fönstermeny, Titelrad, Minimera, Maximera, Stäng fönster.

Detta är de aktiva kontrollelementen på en fönsterram:

Kontrollelement 

Beskrivning  

Knappen Fönstermeny

Klicka på fönstermenyknappen om du vill visa Fönstermenyn.

Titelrad 

Du kan flytta eller skugga fönstret med hjälp av titelraden.  

Minimeringsknappen

Klicka på knappen Minimera om du vill minimera fönstret.

Maximeringsknappen

Du kan maximera eller återställa fönstret med hjälp av maximeringsknappen.

Klicka på maximeringsknappen om du vill maximera ett fönster. Klicka en gång till på maximeringsknappen om du vill återställa fönstret.

Knappen Stäng fönster

Klicka på knappen Stäng fönster om du vill stänga fönstret.

Kant 

Högerklicka på kanten om du vill visa Fönstermenyn.

Ta tag i fönsterkanten men inte i titelraden om du vill ändra fönstrets storlek. Dra i kanten tills fönstret är så stort som du vill ha det.

Så här aktiverar du ett fönster

Ett fönster som är aktivt reagerar på indata från musen och tangentbordet. Endast ett fönster åt gången kan vara aktiverat. Det aktiverade fönstret ser annorlunda ut än de övriga fönstren.

Du kan aktivera ett fönster med hjälp av de följande elementen:

Element 

Åtgärd 

Mus 

Klicka på fönstret om det är synligt.  

Snabbkommandon 

Använd snabbkommandon om du vill växla till ett annat öppet fönster. Släpp tangenterna när du vill aktivera ett fönster. Standardsnabbkommandot för att växla mellan olika fönster är Alt + Tabb.

Fönsterlista:

Klicka på knappen som representerar fönstret i Fönsterlista.

Arbetsytebytare

Klicka på fönstret som du vill aktivera i Arbetsytebytare.