Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Menyer

Du kan komma åt alla skrivbordsfunktioner via menyer. Standardpanelerna innehåller menyer, vilket innebär att du kan utföra åtgärder antingen med hjälp av menyer eller paneler. Menypanelen innehåller menyerna Program och Åtgärder. Du kan även lägga till GNOME-menyn på panelerna.

Du kan komma åt praktiskt taget alla program, kommandon och konfigurationsalternativ som är standard på menyerna Program och Åtgärder. Du kan också komma åt objekten på menyerna Program och Åtgärder från GNOME-menyn. Alternativen på Åtgärder-menyn finns på översta nivån på GNOME-menyn.

Högerklicka på panelen och välj sedan Lägg till i panelen -> GNOME-meny om du vill lägga till GNOME-menyn på en panel. GNOME-menyn representeras av ett stiliserat fotavtryck:

GNOME-menyns ikon.

Klicka på GNOME-menyns knapp på en panel om du vill visa GNOME-menyn.

Du kan lägga till hur många menyer du vill på alla paneler. Klicka på panelens menyikon om du vill visa menyn som du har lagt till på panelen. Du kan utföra andra åtgärder med menyerna, till exempel kopiera menyalternativ till paneler.