Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Paneler

Du kan när som helst lägga till eller ta bort paneler. Första gången du startar en session finns det normalt minst två paneler på skrivbordet:

Du kan utföra de följande åtgärderna med paneler:

Så här skapar du paneler

Gör så här om du vill skapa en panel:

  1. Högerklicka på ett tomt område på en valfri panel och välj sedan Ny panel.

  2. Välj vilken typ av panel som du vill skapa på undermenyn. Panelen läggs till på skrivbordet.

Du kan skapa så många paneler du vill. Det går emellertid bara att ha en menypanel. Du kan skapa olika typer av paneler så att de passar dina behov. Du kan anpassa panelernas beteende och utseende. Du kan t ex ändra panelernas bakgrund.

Så här tar du bort paneler

Högerklicka på panelen och välj sedan Ta bort den här panelen om du vill ta bort en panel.

Så här döljer du paneler

Alla paneler kan ha döljknappar i bägge ändar, med undantag av menypanelen. Klicka på döljknapparna om du vill dölja eller visa panelen.

Så här lägger du till objekt på paneler

Paneler kan innehålla flera typer av objekt. Panelen i Figur 2–2 innehåller exempel på alla olika typer av panelobjekt.

Figur 2–2 En panel med diverse panelobjekt

En panel med diverse panelobjekt. Bildtext: programsstartare för Miniräknare, Meny, panelprogrammet Cd-spelare, Låda, knappen Lås.

Du kan lägga till följande objekt på alla typer av paneler:

Så här manipulerar du panelobjekt

Du kan manipulera panelobjekt på följande sätt: