Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

En introduktion till komponenterna i skrivbordsmiljön

Första gången du startar en skrivbordssession har skrivbordet sitt standardutseende, med paneler, fönster och diverse ikoner. Figur 2–1 visar en normal skrivbordsmiljö.

Figur 2–1 En normal skrivbordsmiljö

Ett karakteristiskt skrivbord. Bildtexter: Meny, Menypanel, Skrivbordsbakgrund, Fönster, panelprogrammet Fönsterlista, Undre kantpanel, panelprogrammet Arbetsytebytare.

Detta är skrivbordets huvudkomponenter:

De många konfigurationsmöjligheterna och många sätten som du kan utföra uppgifter på är skrivbordets mest kraftfulla egenskaper.

Komponenterna i skrivbordsmiljön kan samverka med varandra. I de flesta fall kan en åtgärd utföras på flera olika sätt. Du kan exempelvis starta program från paneler, menyer eller skrivbordet.

Systemadministratören kan ändra konfigurationen så att den passar dina behov. Skrivbordet behöver därför inte se ut exakt så som beskrivs i det här kapitlet. Det här kapitlet utgör ändå en användbar guide till hur du arbetar med skrivbordet.