Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här hittar du mer information

Skrivbordet har en hjälpfunktion som du kan använda om du vill ta reda på mer om följande ämnen:

Så här tar du reda på mer om avsnitt som berör skrivbordsmiljön

Du kan få mer information om vissa avsnitt om skrivbordmiljön i det integrerade hjälpsystemet Yelp. Välj Program -> Hjälp om du vill starta hjälpsystemet Yelp.

Så här tar du reda på mer information om panelprogram

Högerklicka på panelprogrammet och välj sedan Hjälp om du vill ha mer information om ett visst panelprogram.

Så här tar du reda på mer information om program

Starta programmet och välj sedan Hjälp -> Innehåll om du vill ha reda på mer information om ett särskilt program. Du kan också starta programmet och sedan trycka på F1.