Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 3 Skrivbordssessioner i GNOME

Det här kapitlet innehåller information om hur du startar, hanterar och avslutar en skrivbordssession i GNOME.

Starta en session

En skrivbordssession pågår mellan tidpunkten då du loggar in i skrivbordsmiljön och tidpunkten då du loggar ut. Inloggningsfönstret, som visas av Inloggningshanteraren, är inkörsporten till skrivbordsmiljön. Inloggningsfönstret innehåller fält som du kan skriva in användarnamn och lösenord i. På Alternativ-menyn i inloggningsfönstret visas inloggningsalternativen. Du kan till exempel välja språk för sessionen.

Du startar en session när du loggar in. Sessionshanteraren startar efter att Inloggningshanteraren har verifierat användarnamn och lösenord. Med sessionshanteraren kan du hantera en session. Du kan t ex spara status för den senaste sessionen och återgå till den sessionen nästa gång du loggar in. Sessionshanteraren sparar och återställer följande:

Så här loggar du in i en session

Utför följande åtgärder för att logga in till en session.

  1. Välj Alternativ -> Session. Välj GNOME-skrivbordet från listan över tillgängliga skrivbordsmiljöer.

  2. Skriv in inloggningsnamn i fältet i dialogfönstret Inloggningshanteraren och klicka på OK.

  3. Skriv in lösenordet i fältet i dialogfönstret Inloggningshanteraren och klicka på OK.

Sessionshanteraren startar en session när du loggar in. Sessionshanteraren startar en ny session när du loggar in för första gången. Sessionshanteraren återställer till din tidigare session om du har loggat in tidigare.

Använda sessioner på annat språk

Utför följande åtgärder för att starta en session på ett annat språk.

  1. Välj Alternativ -> Session i inloggningsdialogfönstret. Välj GNOME-skrivbordet från listan över tillgängliga skrivbordsmiljöer.

  2. Välj Alternativ -> Språk i inloggningsdialogfönstret.

  3. Markera den språkgrupp som innefattar språket du vill använda.

  4. Markera ett språk.

  5. Logga in.

Systemadministratören anger standardspråk för systemet. Via Alternativ-menyn i dialogfönstret Inloggningshanteraren kan du komma åt andra språk. När du valt ett språk i Alternativ-menyn anges LANG-variabeln för sessionen. Standardspråket återställs vid sessionens slut.

Så här låser du skärmen

Bilden visar en låsikon som representerar funktionen Lås skärm.

Utför en av följande åtgärder för att låsa skärmen:

När du låser skärmen startas skärmsläckaren. Flytta musen för att visa dialogfönstret för låst skärm om du vill låsa upp skärmen. Skriv användarnamn och lösenord i dialogfönstret för låst skärm och tryck på Retur.


Obs!  

Du måste ha skärmsläckaren aktiverad för att kunna låsa skärmen.


Hantera sessionen

Om du vill konfigurera sessionhanteringen för skrivbordsmiljön väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Sessioner. Inställningsverktyget Sessioner känner igen följande programtyper:

Definera sessionsegenskaper vid in- och utloggning

Om du vill ange sessionegenskaper vi in- och utloggning, väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Sessioner. Utför önskade ändringar i Sessionsalternativ-fliksektionen. Du kan t ex välja att visa en välkomstskärm vid inloggning.

Använda uppstartsprogram

Du kan konfigurera sessionerna att starta med program som inte är sessionshanterade. Om du vill konfigurera icke-sessionshanterade uppstartsprogram, väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Sessioner . Använd Startprogram-fliksektionen för att lägga till, redigera och ta bort program. Om du sparar inställningarna och loggar ut startas uppstartsprogrammen automatiskt nästa gång du loggar in.

Bläddra mellan program i den aktuella sessionen

Om du vill bläddra mellan program i den aktuella sessionen, väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Sessioner . I Aktuell session-fliksektionen visas följande:

Du kan använda Aktuell session-fliksektionen för att utföra ett begränsat antal åtgärder i sessionsegenskaperna för ett program eller inställningsverktyg. Du kan till exempel redigera startordningen och omstarttyp för alla GNOME-program eller inställningsverktyg som finns i listan.

Spara sessionsinställningar

Utför följande steg om du vill spara sessionsinställningarna:

  1. Konfigurera sessioner så att inställningarna sparas automatiskt när du avslutar sessionen. Om du vill konfigurera din session, väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Sessioner. Inställningsverktyget Sessioner startar. Välj alternativet Spara ändringarna i sessionen automatiskt i Sessionsalternativ-fliksektionen.

  2. Avsluta sessionen.

Om du inte väljer alternativet Spara ändringarna i sessionen automatiskt visas ett dialogfönster där du kan välja om du vill spara de aktuella inställningarna när du loggar ut. Om du vill spara inställningarna väljer du alternativet och fortsätter att logga ut.

Avsluta en session

Ikonen Logga ut.

Om du vill avsluta din session stänger du alla för närvarande aktiva processer och utför en av följande åtgärder:

Innan du avslutar en session kan du spara de aktuella inställningarna så att du kan återställa sessionen senare. Under utloggningen visas ett dialogfönster där du kan välja att spara de aktuella inställningarna. I inställningsverktyget Sessioner kan du välja ett alternativ som gör att de aktuella inställningarna sparas automatiskt.