Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Hantera sessionen

Om du vill konfigurera sessionhanteringen för skrivbordsmiljön väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Sessioner. Inställningsverktyget Sessioner känner igen följande programtyper:

Definera sessionsegenskaper vid in- och utloggning

Om du vill ange sessionegenskaper vi in- och utloggning, väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Sessioner. Utför önskade ändringar i Sessionsalternativ-fliksektionen. Du kan t ex välja att visa en välkomstskärm vid inloggning.

Använda uppstartsprogram

Du kan konfigurera sessionerna att starta med program som inte är sessionshanterade. Om du vill konfigurera icke-sessionshanterade uppstartsprogram, väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Sessioner . Använd Startprogram-fliksektionen för att lägga till, redigera och ta bort program. Om du sparar inställningarna och loggar ut startas uppstartsprogrammen automatiskt nästa gång du loggar in.

Bläddra mellan program i den aktuella sessionen

Om du vill bläddra mellan program i den aktuella sessionen, väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Sessioner . I Aktuell session-fliksektionen visas följande:

Du kan använda Aktuell session-fliksektionen för att utföra ett begränsat antal åtgärder i sessionsegenskaperna för ett program eller inställningsverktyg. Du kan till exempel redigera startordningen och omstarttyp för alla GNOME-program eller inställningsverktyg som finns i listan.

Spara sessionsinställningar

Utför följande steg om du vill spara sessionsinställningarna:

  1. Konfigurera sessioner så att inställningarna sparas automatiskt när du avslutar sessionen. Om du vill konfigurera din session, väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Sessioner. Inställningsverktyget Sessioner startar. Välj alternativet Spara ändringarna i sessionen automatiskt i Sessionsalternativ-fliksektionen.

  2. Avsluta sessionen.

Om du inte väljer alternativet Spara ändringarna i sessionen automatiskt visas ett dialogfönster där du kan välja om du vill spara de aktuella inställningarna när du loggar ut. Om du vill spara inställningarna väljer du alternativet och fortsätter att logga ut.