Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här låser du skärmen

Bilden visar en låsikon som representerar funktionen Lås skärm.

Utför en av följande åtgärder för att låsa skärmen:

När du låser skärmen startas skärmsläckaren. Flytta musen för att visa dialogfönstret för låst skärm om du vill låsa upp skärmen. Skriv användarnamn och lösenord i dialogfönstret för låst skärm och tryck på Retur.


Obs!  

Du måste ha skärmsläckaren aktiverad för att kunna låsa skärmen.