Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Starta en session

En skrivbordssession pågår mellan tidpunkten då du loggar in i skrivbordsmiljön och tidpunkten då du loggar ut. Inloggningsfönstret, som visas av Inloggningshanteraren, är inkörsporten till skrivbordsmiljön. Inloggningsfönstret innehåller fält som du kan skriva in användarnamn och lösenord i. På Alternativ-menyn i inloggningsfönstret visas inloggningsalternativen. Du kan till exempel välja språk för sessionen.

Du startar en session när du loggar in. Sessionshanteraren startar efter att Inloggningshanteraren har verifierat användarnamn och lösenord. Med sessionshanteraren kan du hantera en session. Du kan t ex spara status för den senaste sessionen och återgå till den sessionen nästa gång du loggar in. Sessionshanteraren sparar och återställer följande:

Så här loggar du in i en session

Utför följande åtgärder för att logga in till en session.

  1. Välj Alternativ -> Session. Välj GNOME-skrivbordet från listan över tillgängliga skrivbordsmiljöer.

  2. Skriv in inloggningsnamn i fältet i dialogfönstret Inloggningshanteraren och klicka på OK.

  3. Skriv in lösenordet i fältet i dialogfönstret Inloggningshanteraren och klicka på OK.

Sessionshanteraren startar en session när du loggar in. Sessionshanteraren startar en ny session när du loggar in för första gången. Sessionshanteraren återställer till din tidigare session om du har loggat in tidigare.

Använda sessioner på annat språk

Utför följande åtgärder för att starta en session på ett annat språk.

  1. Välj Alternativ -> Session i inloggningsdialogfönstret. Välj GNOME-skrivbordet från listan över tillgängliga skrivbordsmiljöer.

  2. Välj Alternativ -> Språk i inloggningsdialogfönstret.

  3. Markera den språkgrupp som innefattar språket du vill använda.

  4. Markera ett språk.

  5. Logga in.

Systemadministratören anger standardspråk för systemet. Via Alternativ-menyn i dialogfönstret Inloggningshanteraren kan du komma åt andra språk. När du valt ett språk i Alternativ-menyn anges LANG-variabeln för sessionen. Standardspråket återställs vid sessionens slut.