Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Avsluta en session

Ikonen Logga ut.

Om du vill avsluta din session stänger du alla för närvarande aktiva processer och utför en av följande åtgärder:

Innan du avslutar en session kan du spara de aktuella inställningarna så att du kan återställa sessionen senare. Under utloggningen visas ett dialogfönster där du kan välja att spara de aktuella inställningarna. I inställningsverktyget Sessioner kan du välja ett alternativ som gör att de aktuella inställningarna sparas automatiskt.