Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 4 Arbeta med paneler

Informationen i det här kapitlet handlar om hur du använder paneler.

Introduktion till paneler

En panel är ett område på skrivbordet där du kan välja att köra program och panelprogram och utföra andra åtgärder. Första gången du startar en session finns de följande panelerna på skrivbordet:

Panelerna beskrivs i de följande avsnitten.

Menypanelen

Menypanelen löper längs skärmens övre kant. Menypanelen innehåller textmenyer i stället för bildmenyer. Figur 4–1 visar menypanelen. Systemadministratören kan ha ställt in menypanelen enligt lokala kriterier. Det kan alltså tänkas att menypanelen som du har framför dig ser något annorlunda ut.

Figur 4–1 En typisk menypanel

Standardmenypanelen. Bilden förklaras av den omgivande texten.

Standardmenypanelen innehåller följande objekt:

Objekt 

Beskrivning  

Program-menyn:

Program-menyn innehåller GNOME:s standardprogram.

Menyn Åtgärder

Åtgärder-menyn innehåller olika kommandon som du kan utföra skrivbordsåtgärder med.

Programstartare för hemmappen 

Klicka på den här programstartaren om du vill öppna hemmappen i ett Nautilus-filhanterarfönster.

Programstartare för Terminal

Klicka på den här programstartaren om du vill starta Terminal-programmet. Med Terminal får du tillgång till en UNIX-kommandorad.

Panelprogrammet Volymkontroll

Du kan ändra volymen på systemhögtalarna med hjälp av panelprogrammet Volymkontroll.

Panelprogrammet Klocka

Panelprogrammet Klocka visar vad klockan är. Om du klickar på urtavlan visas en meny med klockkommandon.

Fönsterlistans ikon 

Fönsterlistan är en lista över alla öppna fönster. Klicka på ikonen längst till höger på menypanelen och välj ett fönster som du vill aktivera.  

Till skillnad från andra paneltyper kan det bara finnas en menypanel åt gången på skrivbordet.

Den undre kantpanelen

När datorn startas löper en kantpanel utmed skärmens undre kant. Figur 4–2 visar en normal undre kantpanel. Systemadministratören kan ha ställt in den undre kantpanelen enligt lokala kriterier. Det kan alltså tänkas att den undre kantpanel som du har framför dig ser något annorlunda ut.

Figur 4–2 En normal undre kantpanel

Visar den undre kantpanelen. Bilden förklaras av den omgivande texten.

Den undre kantpanelen innehåller följande panelprogram:

Du kan ändra den undre kantpanelens beteende och utseende efter eget tycke och smak. Du kan även lägga till eller ta bort objekt från den undre kantpanelen. Du kan skapa flera paneler och ge dem individuella egenskaper och bakgrunder och fylla dem med olika objekt. Du kan även dölja paneler.

Hantera paneler

De följande avsnitten beskriver hur det går till att hantera paneler.

Så här lägger du till en ny panel

Du kan lägga till olika typer av paneler till skrivbordet. Tabell 4–1 visar en lista över vilka typer av paneler du kan lägga till och deras egenskaper.

Tabell 4–1 Paneltyper

Paneltyp 

Fästfunktion  

Storlek 

Hörnpanel 

Fäster vid någon av skärmens kanter, men kan bara fästas vid kantens mitt eller hörn.  

Utvidgas så mycket som krävs för att objekten på panelen ska vara synliga. 

Kantpanel 

Fäster vid någon av skärmens kanter. Startpanelen längst ned på skärmen är ett exempel på en kantpanel.  

Löper längs hela kanten som panelen är fäst vid. 

Flytande panel 

Fäster inte vid något. Du kan placera en flytande panel var som helst i skrivbordsmiljön. 

Utvidgas så mycket som krävs för att objekten på panelen ska vara synliga. 

Glidande panel 

Fäster vid vilken som helst av skärmens kanter. Panelen kan fästas var som helst på kanten.  

Utvidgas så mycket som krävs för att objekten på panelen ska vara synliga. 

Menypanel 

Fäster vid skärmens överkant. Det går inte att flytta menypanelen. 

Löper längs hela överkanten på skärmen. Det kan bara finnas en menypanel i skrivbordsmiljön. 

Gör så här om du vill skapa en panel:

 1. Högerklicka på ett tomt område på en valfri panel och välj sedan Ny panel.

 2. Välj den typ av panel som du vill lägga till. Den nya panelen läggs till i skrivbordsmiljön. Den nya panelen innehåller inga objekt förutom menypanelen.

  Du kan anpassa den nya panelen så att den passar dina behov.

Så här ändrar du en panel

Du måste klicka med den högra, mellersta eller vänstra musknappen på ett tomt område på panelen om du vill ändra något på den. Du kan även aktivera panelen genom att klicka med den mellersta eller högra musknappen på en av döljknapparna om det inte finns någon tom yta på panelen. Ändra panelens egenskaper så att panelens döljknappar syns om de inte gör det.

Du ändrar en panel med musknapparna på följande sätt:

Klicka med mellersta musknappen

Gör det möjligt att ta tag i panelen och dra den till en ny position.

Klicka med högra musknappen

Panelens snabbmeny visas.

Så här flyttar du en panel

Du kan flytta paneler till olika platser. Tryck ned och håll kvar den mellersta musknappen och dra sedan panelen till den nya positionen om du vill flytta den.

Om du drar en flytande panel följer panelen med pekaren. Panelen fästs inte vid någon del av skrivbordet. Om du drar en hörnpanel, en kantpanel eller en glidande panel fästs den vid skärmens kant.


Obs!  

Det går inte att flytta menypanelen.


Så här döljer du en panel

Du kan dölja och visa paneler med undantag för menypanelen. Använd någon av döljknapparna om du vill dölja en panel. Ändra panelens egenskaper panelens döljknappar syns om de inte gör det.

Knapparna är placerade på panelens bägge ändar. Det kan finnas en ikon i form av en pil på knapparna. Figuren här nedan visar hur döljknapparna ser ut.

En horisontell och en vertikal panel som båda innehåller döljknappar.

Klicka på någon av döljknapparna om du vill dölja en panel. Panelen döljs i samma riktning som pilen på knappen visar. Knappen på panelens andra sida förblir synlig.

Klicka på den synliga knappen om du vill visa en dold panel igen. Panelen ökar i storlek i samma riktning som pilen på knappen visar. Båda knapparna är nu synliga.

Du kan ange att en panel ska döljas automatiskt. Om du gör det döljs panelen automatiskt då pekaren inte befinner sig över panelen. Panelen återställs om du placerar pekaren över den del av skärmen där panelen finns. Ändra panelens egenskaper om du vill att den ska döljas automatiskt.


Obs!  

Knapparna beter sig något annorlunda på en kantpanel. Du kan använda knapparna på följande sätt, om panelen befinner sig i något av skärmens hörn:


Så här ändrar du panelegenskaper

Välj Program-> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Panel och utför önskade ändringar om du vill ändra inställningarna för samtliga paneler. Du kan t ex ange diverse inställningar som har med panelobjektens utseende och beteende att göra.

Du kan även ändra individuella panelers egenskaper. Du kan ändra varje panels egenskaper, t ex dess typ och utseende och hur den beter sig när den döljs.


Obs!  

Det går inte att ändra menypanelens egenskaper.


Så här ändrar du en panels egenskaper:

 1. Högerklicka på en tom yta på panelen och välj sedan Egenskaper. Dialogfönstret Panelegenskaper visas. Följande figur visar hur dialogrutan Panelegenskaper ser ut. Dialogrutan avser kantpanelen längst ned på skärmen.

  Dialogfönstret Panelegenskaper. Bilden förklaras av den omgivande texten.

  Dialogfönstret Panelegenskaper innehåller följande flikavsnitt:

  • Paneltyp panel

  • Bakgrund

 2. Klicka på fliken Paneltyp panel om du vill ändra panelens storlek eller position eller hur den beter sig då den döljs. Tabellen här nedan beskriver dialogelementen i flikavsnittet Paneltyp panel:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning  

  Position

  Bestämmer var panelen placeras på skärmen. Markera panelens önskade position.  

  Storlek

  Välj panelstorlek. 

  Orientera horisontellt

  Gäller enbart flytande paneler. Markera det här alternativet om du önskar en horisontell panel.  

  Orientera vertikalt

  Gäller enbart flytande paneler. Markera det här alternativet om du önskar en vertikal panel.  

  Horisontellt avstånd

  Gäller enbart flytande paneler. Ange i rotationsrutan hur långt från skärmens vänstra kant panelen ska placeras.  

  Vertikalt avstånd

  Gäller enbart flytande paneler. Ange i rotationsrutan hur långt från skärmens överkant panelen ska placeras.  

  Skärmkantsavstånd

  Gäller enbart glidande paneler. Ange avståndet (i pixlar) mellan panelen och skärmkanten i den här rotationsrutan.  

  Dölj automatiskt

  Ange att panelen ska döljas automatiskt med det här alternativet.  

  Visa döljknappar

  Markera det här alternativet om du vill att döljknapparna ska vara synliga.  

  Pilar på döljknapp

  Välj det här alternativet om du vill ha pilar på döljknapparna, under förutsättning att de är aktiverade. 

 3. Klicka på fliken Bakgrund om du vill ändra panelens bakgrund. Flikavsnittet Bakgrund innehåller följande element:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning 

  Bakgrundstyp

  Välj panelens bakgrundstyp. Du kan välja mellan följande alternativ: 

  • Standard: Den normala bakgrundstypen. Standardbakgrunden beror på inställningarna i Program -> Skrivbordsinställningar -> Tema.

  • Färg: Ger dig möjlighet att välja en färg på panelens bakgrund.

  • Bild: Ger dig möjlighet att välja en bild som visas på panelens bakgrund.

  Bakgrundsfärg

  Klicka på knappen Färg som ska användas om Bakgrundstyp har värdet Färg. Då visas färgväljaren. Välj önskad färg i färgväljaren.

  Bild

  Välj vilken bild du vill ha som panelbakgrund om Bakgrundstyp har värdet Bild. Ange följande inställningar för bakgrundsbilden:

  Skala inte bilden så att den passar

  Markera det här alternativet om du vill att bakgrundsbilden visas upprepade gånger och fyller ut bakgrunden.  

  Skala bild

  Markera det här alternativet om du vill att bakgrundsbilden skalas så att den fyller ut hela panelbakgrunden. Bildens proportioner bevaras.  

  Sträck ut bild

  Markera det här alternativet om du vill att bakgrundsbilden ska töjas så att den fyller ut hela panelbakgrunden. Bildens proportioner bevaras inte.  

  Rotera bild i vertikala paneler

  Markera det här alternativet om du vill att bakgrundsbilden i vertikala paneler roteras.  

  Du kan även dra en färg eller bild och släppa den på en panel om du vill ange att färgen eller bilden ska användas som panelbakgrund. Mer information finns i Så här drar du en färg eller bild till en panels bakgrund.

 4. Stäng dialogfönstret Panelegenskaper genom att klicka på Stäng.

Så här drar du en färg eller bild till en panels bakgrund

Du kan dra en färg eller bild och släppa den på en panel om du vill ange att den ska användas som panelbakgrund. Du kan dra en färg eller bild från många program. Du kan t ex dra en färg från filhanteraren Nautilus till en panel om du vill att panelen ska ha bakgrundsfärgen i fråga. Du kan även dra en färg från en färgväljare.

Du kan dra en bild till en panel om du vill att panelen ska ha den som bakgrundsbild. Du kan även dra mönsterbilder från filhanteraren Nautilus om du vill ställa in panelens bakgrund.

Så har tar du bort en panel

Högerklicka på panelen som du vill ta bort och välj sedan Ta bort denna panel.


Obs!  

Det måste alltid finnas åtminstone en panel i skrivbordsmiljön. Om det bara finns en panel i skrivbordsmiljön går den inte att ta bort.


Panelobjekt

I det här avsnittet beskrivs vilka objekt du kan lägga till på och använda från paneler.

Använda panelobjekt

Du ändrar ett panelobjekt med musknapparna på följande sätt:

Klicka med vänstra musknappen

Panelobjektet startas.

Klicka med mellersta musknappen

Gör det möjligt att ta tag i objektet och dra det till en ny position.

Klicka med högra musknappen

Panelens snabbmeny visas.

Panelprogram används på ett annat sätt. Mer information finns i Så här väljer du ett panelprogram.

Så här lägger du till ett objekt i en panel

Du kan lägga till ett objekt på en panel på flera sätt:

Så här ändrar du ett objekts egenskaper

Vissa panelobjekt har egenskaper. Egenskaperna är olika för olika typer av objekt. Egenskaperna bestämmer attribut av exempelvis följande typer:

Så här ändrar du ett objekts egenskaper:

 1. Högerklicka på objektet så att panelobjektets popupmeny visas (se Figur 4–3).

  Figur 4–3 Panelobjektets popupmeny

  Popupmeny för panelobjekt. Menyalternativ en Egenskaper, Hjälp, Ta bort från panelen, Flytta.

 2. Välj Egenskaper. Ändra de önskade egenskaperna i dialogfönstret Egenskaper. Egenskaperna i dialogfönstret Egenskaper beror på vilket objekt du valde i steg 1.

 3. Spara ändringarna genom att klicka på OK och stäng sedan dialogfönstret Egenskaper.

Så här flyttar du ett panelobjekt

Du kan flytta panelobjekten inom en panel och från en panel till en annan. Du kan även flytta objekt mellan paneler och lådor.

Håll ned den mellersta musknappen och dra panelobjektet till den nya positionen om du vill flytta det. När du släpper upp den mellersta musknappen stannar objektet kvar på den nya positionen.

Du kan även flytta ett panelobjekt med hjälp av dess popupmeny:

 1. Högerklicka på objektet och välj sedan Flytta.

 2. Peka på objektets nya position och klicka sedan med valfri musknapp. Objektet flyttas då till den nya positionen. Du kan flytta objektet till vilken panel som helst i skrivbordsmiljön.

Placeringen av de övriga objekten på en panel påverkas när ett panelobjekt flyttas. Du kan ange en flyttningsmetod om du vill ha kontroll över hur objekten förflyttas på en panel. Tryck på en av de följande tangenterna medan du flyttar panelobjektet om du vill påverka flyttningsmetoden:

Tangent 

Flyttningsmetod 

Beskrivning 

Ingen tangent 

Platsbyte 

Objektet byter plats med andra panelobjekt. Platsbyte är den normala flyttningsmetoden. 

Alt-tangenten

Fri förflyttning 

Objektet flyttas förbi de övriga panelobjekten till första lediga plats på panelen. 

Skifttangenten

Insättning 

De övriga panelobjekten flyttas längre bort.  

Så här tar du bort ett panelobjekt

Högerklicka på panelobjektet så att dess popupmeny visas och välj sedan Ta bort från panel om du vill ta bort ett objekt från en panel.

Panelprogram

Ett panelprogram är ett litet program vars användargränssnitt visas inom ramen för panelen. Använd panelprogramobjektet för att komma åt panelprogrammet. Figuren här nedan, t ex, visar följande panelprogram, från vänster till höger:

Prov på panelprogram. Bilden beskrivs i den omgivande texten.

Så här lägger du till ett panelprogram på en panel

Du kan lägga till ett panelprogram på en panel från panelens popupmeny. Högerklicka på en tom yta på en panel. Panelens popupmeny visas. Välj Lägg till i panelen och sedan panelprogrammet som du vill lägga till från någon av de följande undermenyerna:

Du kan även dra panelprogrammet från undermenyn till panelen.

Så här väljer du ett panelprogram

Du måste högerklicka på en panel och visa panelobjektets popupmeny innan du kan ändra panelprogrammets egenskaper. Klicka med den mellersta musknappen om du vill flytta ett panelprogram.

Du kan klicka var som helst på ett panelprogram om du vill visa panelobjektets popupmeny eller flytta panelprogrammet, med vissa förbehåll:

Så här ändrar du ett panelprograms inställningar

Så här ändrar du inställningar för ett panelprogram:

 1. Högerklicka på panelprogrammet och välj sedan Inställningar. Ändra de önskade inställningarna i dialogfönstret Inställningar. Inställningarna för panelprogrammen varierar.

 2. Klicka på Stäng när du vill stänga dialogutan Inställningar.

Programstartare

När du klickar på en programstartare påbörjas en av de följande åtgärderna:

Startprogram finns på följande platser i skrivbordsmiljön:

Du kan ändra en programstartares egenskaper. Programstartarens namn, ikonen som representerar den och hur programstartaren körs är några av dess egenskaper.

Så här lägger du till en programstartare på en panel

Du kan lägga till en panel på något av följande sätt:

Så här skapar du en programstartare med dialogfönstret Skapa programstartare

Så här skapar du en programstartare med hjälp av dialogfönstret Skapa programstartare:

 1. Högerklicka på någon del av panelen så att dess popupmeny visas. Välj Lägg till i panelen -> Programstartare. Dialogfönstret Skapa programstartare visas. Flikavsnittet Grundläggande i dialogfönstret visas.

  Dialogfönstret Skapa programstartare, flikavsnittet Grundläggande. Bilden beskrivs av den omgivande texten.
 2. Ange programstartarens egenskaper i dialogfönstret. Tabellen här nedan beskriver dialogfönsterelementen i flikavsnittet Grundläggande:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning  

  Namn

  Ange programstartarens namn i den här textrutan. Du kan lägga till översättningar av namnet på fliken Avancerat. Namnet är vad som visas då startaren läggs till på en meny eller på skrivbordet.

  Allmänt namn

  Ange programklassen som programstartaren tillhör i den här textrutan. Du skulle t ex kunna skriva Texthanteraren i textrutan om programstartaren gäller gedit. Du kan lägga till översättningar av det allmänna namnet på fliken Avancerat.

  Kommentar

  Skriv en kort kommentar om programstartaren i den här textrutan. Kommentaren visas i form av en verktygsbeskrivning när pekaren befinner sig över programstartarens ikon på panelen. Du kan lägga till översättningar av kommentaren på fliken Avancerat.

  Kommando

  Ange ett kommando som ska köras då du klickar på programstartaren.  

  Typ

  Ange programstartarens typ i den här nedrullningsbara kombinationsrutan. Välj mellan följande alternativ:  

  • Program: Välj det här alternativet om du vill skapa en programstartare som kör ett program.

  • Länk: Välj det här alternativet om du vill skapa en programstartare som utgör en länk till en fil, mapp eller FTP-plats.

  Ikon

  Välj en ikon som ska representera programstartaren. Klicka på knappen Ingen ikon om du vill välja en ikon. Ett dialogfönster där du kan välja en ikon visas. Välj en ikon i dialogfönstret. Klicka på Bläddra om du vill välja en ikon från en annan katalog. Klicka på OK när du har valt en ikon.

  Kör i terminal

  Välj det här alternativet om du vill köra programmet eller kommandot i ett terminalfönster. Välj det här alternativet i fråga om program eller kommandon som inte skapar ett fönster när de körs. 

 3. Klicka på fliken Avancerat om du vill ställa in programstartarens avancerade egenskaper. Dialogfönstret Egenskaper för programstartaren visas med flikavsnittet Avancerat aktiverat.

  Dialogfönstret Egenskaper för programstartare, flikavsnittet Avancerat. Figuren beskrivs av den omgivande texten.
 4. Ange programstartarens avancerade egenskaper i dialogfönstret. Tabellen här nedan beskriver dialogfönsterelementen i den övre delen av flikavsnittet Avancerat:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning  

  Försök med detta innan du använder

  Ange ett kommando som kontrolleras innan programstartaren körs igång. Om kommandot är körbart och finns någonstans i sökvägen visas programstartaren på panelen. 

  Dokumentation

  Ange sökvägen til programstartarens hjälpfil. Om du anger en sökväg i det här fältet visas menyobjektet Hjälp om programstartarnamn-program på programstartarens snabbmeny.

 5. Du kan även lägga till översättningar av fälten Namn, Allmänt namn och Kommentar från flikavsnittet Grundläggande. Ange översättningen i tabellen Namn/Kommentar för översättningar på följande sätt:

  Fält 

  Beskrivning  

  Första fältet 

  Ange den två tecken långa koden för språket som du vill översätta till.  

  Andra fältet 

  Ange översättningen av programstartarens Namn.

  Tredje fältet 

  Ange översättningen av programstartarens Allmänt namn.

  Fjärde fältet 

  Ange översättningen av programstartarens Kommentar.

  Klicka därefter på knappen Lägg till/Ställ in.

  Markera översättningen om du vill redigera den. Den översatta texten visas i den nedre delen av dialogfönstret. Redigera fälten och klicka sedan på knappen Lägg till/Ställ in.

  Markera översättningen och klicka sedan på Ta bort om du vill ta bort översättningen.

 6. Klicka på OK. Dialogfönstret Egenskaper för programstartaren stängs och programstartaren skapas.

Så här ändrar du en programstartares egenskaper

Så här ändrar du en programstartares egenskaper:

 1. Högerklicka på programstartaren så att panelobjektets popupmeny visas.

 2. Välj Egenskaper. Ändra de aktuella egenskaperna i dialogfönstret Egenskaper för programstartaren. Mer information om dialogfönstret Egenskaper för programstartaren finns i Så här skapar du en programstartare med dialogfönstret Skapa programstartare.

 3. Stäng dialogfönstret Egenskaper för programstartaren genom att klicka på Stäng.

Menyer

Du kan lägga till följande menytyper på panelerna:

Menyer som du lägger till på panelerna representeras av en ikon med en pil. Pilen visar att ikonen representerar en meny eller låda. Figur 4–4 visar hur menyerna brukar se ut på en panel.

Figur 4–4 Typiska menyobjekt på en panel

Typiska menyobjekt på en panel.

Lådor

En låda är en utökad version av en panel. Du kan öppna och stänga en låda på samma sätt som du kan visa och dölja en panel. En låda kan innehålla alla slags panelobjekt, däribland programstartare, menyer, panelprogram, andra panelobjekt och andra lådor. När du öppnar en låda kan du använda objekten i den på samma sätt som du använder objekten på en panel.

Figuren här nedan visar en öppen låda som innehåller två panelobjekt.

Öppen låda. Bilden beskrivs av den omgivande texten.

Pilen på lådans ikon visar att ikonen representerar en låda eller en meny.

Du kan lägga till, flytta och ta bort objekt från lådor på samma sätt som du kan lägga till, flytta och ta bort objekt från paneler.

Så här öppnar och stänger du en låda

Klicka på lådobjektet på en panel om du vill öppna lådan. Du kan stänga en låda på följande sätt:

Så här lägger du till en låda på en panel

Du kan lägga till en låda på en panel på följande sätt:

Så här lägger du till ett objekt i en låda

Objekt läggs till i lådor på samma sätt som objekt läggs till på paneler. Mer information finns i Så här lägger du till ett objekt i en panel.

Så här ändrar du en lådas egenskaper

Välj Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Panel och ändra sedan det du vill ändra om du vill ge samtliga paneler och lådor nya inställningar. Du kan t ex välja diverse inställningar som har med panel- och lådobjektens utseende och beteende att göra. Du kan även välja alternativ som enbart har med lådor att göra. Du kan t ex välja att lådorna ska stängas när du klickar på en programstartare i dem.

Du kan även ändra andra egenskaper för enskilda lådor. Du kan ändra egenskaper för individuella lådor, t ex deras utseende och om de ska ha döljknappar eller inte.

Så här ändrar du en lådas egenskaper:

 1. Högerklicka på lådan och välj sedan Egenskaper så att dialogfönstret Panelegenskaper visas. Dialogfönstret visas med flikavsnittet Låda aktiverat.

  Dialogfönstret Panelegenskaper för en låda. Bilden beskrivs av den omgivande texten.
 2. Välj lådans egenskaper i dialogfönstret. Tabellen som följer beskriver elementen i flikavsnittet Låda:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning  

  Storlek

  Ange lådans storlek.  

  Verktygbeskrivning/Namn

  Ange lådans namn i den här textrutan. Namnet visas som en verktygsbeskrivning när pekaren placeras ovanför panelen. 

  Ikon

  Välj en ikon som ska representera lådan. Klicka på knappen Ikon. Dialogfönstret för ikonval visas. Välj en ikon i dialogfönstret. Du kan även klicka på Bläddra och välja en ikon i en annan katalog. Klicka på OK när du har valt en ikon.

  Visa döljknapp

  Markera det här alternativet om du vill att en döljknapp ska visas då lådan öppnas.  

  Visa pil på döljknappen

  Markera det här alternativet om du vill att det ska finnas en pil på en eventuell döljknapp. 

 3. Du kan ställa in lådans bakgrund på flikavsnittet Bakgrund. Mer information om hur du fyller i fälten i flikavsnittet Bakgrund finns i Så här ändrar du panelegenskaper. Du kan även dra en färg eller bild och släppa den på en låda om du vill ange att färgen eller bilden ska användas som lådans bakgrund. Mer information finns i Så här drar du en färg eller bild till en panels bakgrund.

 4. Stäng dialogfönstret Panelegenskaper genom att klicka på Stäng.

Knappen Logga ut

Ikonen Logga ut.

Knappen Logga ut gör att du loggas ut från en GNOME-session.

Du lägger till en Logga ut-knapp på en panel genom att högerklicka i ett tomt utrymme på panelen. Välj Lägg till i panelen -> Logga ut-knappen. Klicka på Logga ut om du vill logga ut från sessionen eller stänga av datorn.

Knappen Lås

Bilden visar en låsikon som representerar funktionen Lås skärm.

Om du klickar på knappen Lås låses skärmen och skärmsläckaren går igång. Du måste ange ditt lösenord om du vill återuppta sessionen. Det måste finnas en aktiv skärmsläckare om du ska kunna låsa skärmen.

Du lägger till en Lås-knapp på en panel genom att högerklicka i ett tomt utrymme på panelen. Välj Lägg till i panelen -> Lås-knappen.

Högerklicka på Lås. Då visas en meny med kommandon som har med skärmsläckaren att göra. Tabell 4–2 beskriver kommandona som finns tillgängliga på menyn.

Tabell 4–2 Menyalternativ på menyn Lås skärmen

Alternativ 

Funktion 

Aktivera skärmsläckare

Skärmsläckaren aktiveras omedelbart, men skärmen låses inte. 

Lås skärm

Skärmen låses omedelbart. Det här kommandot ger samma effekt som om du hade klickat på knappen Lås.

Avsluta skärmsläckardemon

Skärmsläckarprocessen avslutas. Du kan inte låsa skärmen efter att du har avslutat skärmsläckarprocessen. 

Starta om skärmsläckardemon

Skärmsläckarprocessen avslutas och startas om. Använd det här kommandot när du har bytt lösenord. Ange det nya lösenordet då du använder skärmsläckaren efter att ha startat om skärmsläckarprocessen. 

Egenskaper

Visar dialogfönstret XScreenSaver där du kan konfigurera skärmsläckaren.