Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Panelobjekt

I det här avsnittet beskrivs vilka objekt du kan lägga till på och använda från paneler.

Använda panelobjekt

Du ändrar ett panelobjekt med musknapparna på följande sätt:

Klicka med vänstra musknappen

Panelobjektet startas.

Klicka med mellersta musknappen

Gör det möjligt att ta tag i objektet och dra det till en ny position.

Klicka med högra musknappen

Panelens snabbmeny visas.

Panelprogram används på ett annat sätt. Mer information finns i Så här väljer du ett panelprogram.

Så här lägger du till ett objekt i en panel

Du kan lägga till ett objekt på en panel på flera sätt:

Så här ändrar du ett objekts egenskaper

Vissa panelobjekt har egenskaper. Egenskaperna är olika för olika typer av objekt. Egenskaperna bestämmer attribut av exempelvis följande typer:

Så här ändrar du ett objekts egenskaper:

  1. Högerklicka på objektet så att panelobjektets popupmeny visas (se Figur 4–3).

    Figur 4–3 Panelobjektets popupmeny

    Popupmeny för panelobjekt. Menyalternativ en Egenskaper, Hjälp, Ta bort från panelen, Flytta.

  2. Välj Egenskaper. Ändra de önskade egenskaperna i dialogfönstret Egenskaper. Egenskaperna i dialogfönstret Egenskaper beror på vilket objekt du valde i steg 1.

  3. Spara ändringarna genom att klicka på OK och stäng sedan dialogfönstret Egenskaper.

Så här flyttar du ett panelobjekt

Du kan flytta panelobjekten inom en panel och från en panel till en annan. Du kan även flytta objekt mellan paneler och lådor.

Håll ned den mellersta musknappen och dra panelobjektet till den nya positionen om du vill flytta det. När du släpper upp den mellersta musknappen stannar objektet kvar på den nya positionen.

Du kan även flytta ett panelobjekt med hjälp av dess popupmeny:

  1. Högerklicka på objektet och välj sedan Flytta.

  2. Peka på objektets nya position och klicka sedan med valfri musknapp. Objektet flyttas då till den nya positionen. Du kan flytta objektet till vilken panel som helst i skrivbordsmiljön.

Placeringen av de övriga objekten på en panel påverkas när ett panelobjekt flyttas. Du kan ange en flyttningsmetod om du vill ha kontroll över hur objekten förflyttas på en panel. Tryck på en av de följande tangenterna medan du flyttar panelobjektet om du vill påverka flyttningsmetoden:

Tangent 

Flyttningsmetod 

Beskrivning 

Ingen tangent 

Platsbyte 

Objektet byter plats med andra panelobjekt. Platsbyte är den normala flyttningsmetoden. 

Alt-tangenten

Fri förflyttning 

Objektet flyttas förbi de övriga panelobjekten till första lediga plats på panelen. 

Skifttangenten

Insättning 

De övriga panelobjekten flyttas längre bort.  

Så här tar du bort ett panelobjekt

Högerklicka på panelobjektet så att dess popupmeny visas och välj sedan Ta bort från panel om du vill ta bort ett objekt från en panel.