Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Hantera paneler

De följande avsnitten beskriver hur det går till att hantera paneler.

Så här lägger du till en ny panel

Du kan lägga till olika typer av paneler till skrivbordet. Tabell 4–1 visar en lista över vilka typer av paneler du kan lägga till och deras egenskaper.

Tabell 4–1 Paneltyper

Paneltyp 

Fästfunktion  

Storlek 

Hörnpanel 

Fäster vid någon av skärmens kanter, men kan bara fästas vid kantens mitt eller hörn.  

Utvidgas så mycket som krävs för att objekten på panelen ska vara synliga. 

Kantpanel 

Fäster vid någon av skärmens kanter. Startpanelen längst ned på skärmen är ett exempel på en kantpanel.  

Löper längs hela kanten som panelen är fäst vid. 

Flytande panel 

Fäster inte vid något. Du kan placera en flytande panel var som helst i skrivbordsmiljön. 

Utvidgas så mycket som krävs för att objekten på panelen ska vara synliga. 

Glidande panel 

Fäster vid vilken som helst av skärmens kanter. Panelen kan fästas var som helst på kanten.  

Utvidgas så mycket som krävs för att objekten på panelen ska vara synliga. 

Menypanel 

Fäster vid skärmens överkant. Det går inte att flytta menypanelen. 

Löper längs hela överkanten på skärmen. Det kan bara finnas en menypanel i skrivbordsmiljön. 

Gör så här om du vill skapa en panel:

 1. Högerklicka på ett tomt område på en valfri panel och välj sedan Ny panel.

 2. Välj den typ av panel som du vill lägga till. Den nya panelen läggs till i skrivbordsmiljön. Den nya panelen innehåller inga objekt förutom menypanelen.

  Du kan anpassa den nya panelen så att den passar dina behov.

Så här ändrar du en panel

Du måste klicka med den högra, mellersta eller vänstra musknappen på ett tomt område på panelen om du vill ändra något på den. Du kan även aktivera panelen genom att klicka med den mellersta eller högra musknappen på en av döljknapparna om det inte finns någon tom yta på panelen. Ändra panelens egenskaper så att panelens döljknappar syns om de inte gör det.

Du ändrar en panel med musknapparna på följande sätt:

Klicka med mellersta musknappen

Gör det möjligt att ta tag i panelen och dra den till en ny position.

Klicka med högra musknappen

Panelens snabbmeny visas.

Så här flyttar du en panel

Du kan flytta paneler till olika platser. Tryck ned och håll kvar den mellersta musknappen och dra sedan panelen till den nya positionen om du vill flytta den.

Om du drar en flytande panel följer panelen med pekaren. Panelen fästs inte vid någon del av skrivbordet. Om du drar en hörnpanel, en kantpanel eller en glidande panel fästs den vid skärmens kant.


Obs!  

Det går inte att flytta menypanelen.


Så här döljer du en panel

Du kan dölja och visa paneler med undantag för menypanelen. Använd någon av döljknapparna om du vill dölja en panel. Ändra panelens egenskaper panelens döljknappar syns om de inte gör det.

Knapparna är placerade på panelens bägge ändar. Det kan finnas en ikon i form av en pil på knapparna. Figuren här nedan visar hur döljknapparna ser ut.

En horisontell och en vertikal panel som båda innehåller döljknappar.

Klicka på någon av döljknapparna om du vill dölja en panel. Panelen döljs i samma riktning som pilen på knappen visar. Knappen på panelens andra sida förblir synlig.

Klicka på den synliga knappen om du vill visa en dold panel igen. Panelen ökar i storlek i samma riktning som pilen på knappen visar. Båda knapparna är nu synliga.

Du kan ange att en panel ska döljas automatiskt. Om du gör det döljs panelen automatiskt då pekaren inte befinner sig över panelen. Panelen återställs om du placerar pekaren över den del av skärmen där panelen finns. Ändra panelens egenskaper om du vill att den ska döljas automatiskt.


Obs!  

Knapparna beter sig något annorlunda på en kantpanel. Du kan använda knapparna på följande sätt, om panelen befinner sig i något av skärmens hörn:


Så här ändrar du panelegenskaper

Välj Program-> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Panel och utför önskade ändringar om du vill ändra inställningarna för samtliga paneler. Du kan t ex ange diverse inställningar som har med panelobjektens utseende och beteende att göra.

Du kan även ändra individuella panelers egenskaper. Du kan ändra varje panels egenskaper, t ex dess typ och utseende och hur den beter sig när den döljs.


Obs!  

Det går inte att ändra menypanelens egenskaper.


Så här ändrar du en panels egenskaper:

 1. Högerklicka på en tom yta på panelen och välj sedan Egenskaper. Dialogfönstret Panelegenskaper visas. Följande figur visar hur dialogrutan Panelegenskaper ser ut. Dialogrutan avser kantpanelen längst ned på skärmen.

  Dialogfönstret Panelegenskaper. Bilden förklaras av den omgivande texten.

  Dialogfönstret Panelegenskaper innehåller följande flikavsnitt:

  • Paneltyp panel

  • Bakgrund

 2. Klicka på fliken Paneltyp panel om du vill ändra panelens storlek eller position eller hur den beter sig då den döljs. Tabellen här nedan beskriver dialogelementen i flikavsnittet Paneltyp panel:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning  

  Position

  Bestämmer var panelen placeras på skärmen. Markera panelens önskade position.  

  Storlek

  Välj panelstorlek. 

  Orientera horisontellt

  Gäller enbart flytande paneler. Markera det här alternativet om du önskar en horisontell panel.  

  Orientera vertikalt

  Gäller enbart flytande paneler. Markera det här alternativet om du önskar en vertikal panel.  

  Horisontellt avstånd

  Gäller enbart flytande paneler. Ange i rotationsrutan hur långt från skärmens vänstra kant panelen ska placeras.  

  Vertikalt avstånd

  Gäller enbart flytande paneler. Ange i rotationsrutan hur långt från skärmens överkant panelen ska placeras.  

  Skärmkantsavstånd

  Gäller enbart glidande paneler. Ange avståndet (i pixlar) mellan panelen och skärmkanten i den här rotationsrutan.  

  Dölj automatiskt

  Ange att panelen ska döljas automatiskt med det här alternativet.  

  Visa döljknappar

  Markera det här alternativet om du vill att döljknapparna ska vara synliga.  

  Pilar på döljknapp

  Välj det här alternativet om du vill ha pilar på döljknapparna, under förutsättning att de är aktiverade. 

 3. Klicka på fliken Bakgrund om du vill ändra panelens bakgrund. Flikavsnittet Bakgrund innehåller följande element:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning 

  Bakgrundstyp

  Välj panelens bakgrundstyp. Du kan välja mellan följande alternativ: 

  • Standard: Den normala bakgrundstypen. Standardbakgrunden beror på inställningarna i Program -> Skrivbordsinställningar -> Tema.

  • Färg: Ger dig möjlighet att välja en färg på panelens bakgrund.

  • Bild: Ger dig möjlighet att välja en bild som visas på panelens bakgrund.

  Bakgrundsfärg

  Klicka på knappen Färg som ska användas om Bakgrundstyp har värdet Färg. Då visas färgväljaren. Välj önskad färg i färgväljaren.

  Bild

  Välj vilken bild du vill ha som panelbakgrund om Bakgrundstyp har värdet Bild. Ange följande inställningar för bakgrundsbilden:

  Skala inte bilden så att den passar

  Markera det här alternativet om du vill att bakgrundsbilden visas upprepade gånger och fyller ut bakgrunden.  

  Skala bild

  Markera det här alternativet om du vill att bakgrundsbilden skalas så att den fyller ut hela panelbakgrunden. Bildens proportioner bevaras.  

  Sträck ut bild

  Markera det här alternativet om du vill att bakgrundsbilden ska töjas så att den fyller ut hela panelbakgrunden. Bildens proportioner bevaras inte.  

  Rotera bild i vertikala paneler

  Markera det här alternativet om du vill att bakgrundsbilden i vertikala paneler roteras.  

  Du kan även dra en färg eller bild och släppa den på en panel om du vill ange att färgen eller bilden ska användas som panelbakgrund. Mer information finns i Så här drar du en färg eller bild till en panels bakgrund.

 4. Stäng dialogfönstret Panelegenskaper genom att klicka på Stäng.

Så här drar du en färg eller bild till en panels bakgrund

Du kan dra en färg eller bild och släppa den på en panel om du vill ange att den ska användas som panelbakgrund. Du kan dra en färg eller bild från många program. Du kan t ex dra en färg från filhanteraren Nautilus till en panel om du vill att panelen ska ha bakgrundsfärgen i fråga. Du kan även dra en färg från en färgväljare.

Du kan dra en bild till en panel om du vill att panelen ska ha den som bakgrundsbild. Du kan även dra mönsterbilder från filhanteraren Nautilus om du vill ställa in panelens bakgrund.

Så har tar du bort en panel

Högerklicka på panelen som du vill ta bort och välj sedan Ta bort denna panel.


Obs!  

Det måste alltid finnas åtminstone en panel i skrivbordsmiljön. Om det bara finns en panel i skrivbordsmiljön går den inte att ta bort.