Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Introduktion till paneler

En panel är ett område på skrivbordet där du kan välja att köra program och panelprogram och utföra andra åtgärder. Första gången du startar en session finns de följande panelerna på skrivbordet:

Panelerna beskrivs i de följande avsnitten.

Menypanelen

Menypanelen löper längs skärmens övre kant. Menypanelen innehåller textmenyer i stället för bildmenyer. Figur 4–1 visar menypanelen. Systemadministratören kan ha ställt in menypanelen enligt lokala kriterier. Det kan alltså tänkas att menypanelen som du har framför dig ser något annorlunda ut.

Figur 4–1 En typisk menypanel

Standardmenypanelen. Bilden förklaras av den omgivande texten.

Standardmenypanelen innehåller följande objekt:

Objekt 

Beskrivning  

Program-menyn:

Program-menyn innehåller GNOME:s standardprogram.

Menyn Åtgärder

Åtgärder-menyn innehåller olika kommandon som du kan utföra skrivbordsåtgärder med.

Programstartare för hemmappen 

Klicka på den här programstartaren om du vill öppna hemmappen i ett Nautilus-filhanterarfönster.

Programstartare för Terminal

Klicka på den här programstartaren om du vill starta Terminal-programmet. Med Terminal får du tillgång till en UNIX-kommandorad.

Panelprogrammet Volymkontroll

Du kan ändra volymen på systemhögtalarna med hjälp av panelprogrammet Volymkontroll.

Panelprogrammet Klocka

Panelprogrammet Klocka visar vad klockan är. Om du klickar på urtavlan visas en meny med klockkommandon.

Fönsterlistans ikon 

Fönsterlistan är en lista över alla öppna fönster. Klicka på ikonen längst till höger på menypanelen och välj ett fönster som du vill aktivera.  

Till skillnad från andra paneltyper kan det bara finnas en menypanel åt gången på skrivbordet.

Den undre kantpanelen

När datorn startas löper en kantpanel utmed skärmens undre kant. Figur 4–2 visar en normal undre kantpanel. Systemadministratören kan ha ställt in den undre kantpanelen enligt lokala kriterier. Det kan alltså tänkas att den undre kantpanel som du har framför dig ser något annorlunda ut.

Figur 4–2 En normal undre kantpanel

Visar den undre kantpanelen. Bilden förklaras av den omgivande texten.

Den undre kantpanelen innehåller följande panelprogram:

Du kan ändra den undre kantpanelens beteende och utseende efter eget tycke och smak. Du kan även lägga till eller ta bort objekt från den undre kantpanelen. Du kan skapa flera paneler och ge dem individuella egenskaper och bakgrunder och fylla dem med olika objekt. Du kan även dölja paneler.